Technisch en informatief De activiteiten van de VIZL zijn bedrijfkundig, cultuureel

technisch, maatschappelijk en informatief voor leden maar ook voor hun partners.


Vanwege de beperkingen die de overheid ons heeft opgelegd en vanwege de risico’s voor de leden zijn er in 2020 en 2021 jammer genoeg geen activiteiten georganiseerd.

Zodra het weer mogelijk is om weer veilig meerdere personen te kunnen uitnodigen zullen er weer activiteiten worden georganiseerd.

663e activiteit

Bezoek aan de Protonenbunker van de Maastro clinic te Maastricht


Datum:   Donderdag 28 november 2019

Locatie:   Maastro clinic Maastricht 

                 Doctor Tanslaan 12

                 6229 ET Maastricht


Op 28 november 2019 zijn we te gast bij de “Protonenbunker” van de Maastro clinic.

In deze bunker staat een protonenversneller opgesteld, waarmee tumoren met een zeer grote mate van nauwkeurigheid kunnen worden bestraald.
Nederland heeft drie locaties met een protonenversneller waarvan één in Maastricht. Vanwege de zeer kleine bouwlocatie en de zeer bijzondere bouwconstructie met o.a. betonwanden van 3 meter dik, is hier voor een “kleine protonenversneller” gekozen.


In februari 2018 is de protonenversneller onder zeer grote belangstelling met behulp van een bouwkraan vanaf een parkeerplaats van het UMC+ in de bunker gehesen en is gewerkt aan het operationeel maken van dit instrument.

Op 7 februari dit jaar, werd de eerste patiënt behandeld in dit nieuwe behandelingscentrum.

Tijdens de presentatie zal de werking van de protonenversneller worden uitgelegd en wat de bouwkundige, installatietechnische en logistieke problemen waren waarmee men in Maastricht te maken kreeg.

Natuurlijk kunnen we uit veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met de privacy van de patiënten, niet vrij door het gebouw lopen, maar de inleiders zullen ons zeker een interessant programma met rondleiding bieden.


Het programma is als volgt:

  • 45 Melden aan de receptie van de Maastro clinic op nivo 0.
    Daar wachten we tot we compleet zijn.
    Daarna gaan we gezamenlijk naar nivo 3, alwaar de presentatie zal plaatsvinden.
  • 150 - 16.00 uur ontvangst met koffie en vlaai
  • 00 - 16.45 uur presentatie door de heer Geert Bosman
  • 45 - 17.30 uur rondleiding bij Iberion (protonen)

Op internet kunt u via de zoektermen Maastro.nl en  “protonen therapie” meer informatie lezen over dit onderwerp.

660e activiteit

Ronald McDonald Kindervalei

 

Datum:   Zaterdag 18 mei 2019

Locatie:  Onderstestraat 35,

                 6301 KA  VALKENBURG


In Valkenburg slaap je in een waar kunstwerk aan het kabbelende riviertje de Geul. Het kleurrijke gebouw heeft acht appartementen en is ontworpen door niemand minder dan kunstenaar Hundertwasser. Geniet van het glooiende landschap en van die geweldige mooie tuin met aangepaste speeltuin en de enige rolstoeltoegankelijke boomhut van Nederland.

Ronald McDonald kindervallei is een schitterend aangepast vakantiehuis waar gezinnen met een zorgintensief kind van 0 tot 25 jaar het hele jaar kunnen genieten van een heerlijke vakantie. Ook jong volwassenen met een beperking zijn hier welkom.

Programma. Deze activiteit staat in het teken van een bijzondere architectuur, zowel qua verschijningsvorm uiterlijk maar vooral hoe de architectuur is gebruikt voor het welzijn van een hele kwetsbare doelgroep. De Kindervallei is niet openbaar toegankelijk. Dit is uit respect en privacy overwegingen van de bijzondere doelgroep, gehandicapten en hun familie die hier vakantie vieren.

We bekijken het Hundertwasser gebouw van binnen en van buiten, vernemen interessante achtergrondinformatie over deze architectuur en zien vakantiemogelijkheden die het gebouw biedt aan kinderen met een beperking, samen met hun familie.

Daarnaast zien we de mogelijkheden die het gebouw biedt als Ronald McDonald Huis voor ouders, waarvan het kind revalideert bij Adelante Kinderrevalidatie of in een nabijgelegen ziekenhuis verblijft. 

658e activiteit

Familieactiviteit Workshop Vlaaibakken + Natuurwandeling Eijsder Beemden

Datum:   zaterdag 6 april

Locatie:  Buitengoed “De Moosjtum” Eijsden

Deze activiteit staat in het teken van “Limburgs” genieten waar wij ook graag de kinderen van onze leden welkom heten.

Limburg met een grote keuze uit heerlijke vlaaien en haar bijzondere natuur.

 

Workshop Vlaaibakken

Na een hartelijk welkom met koffie en gebak krijgt u instructies over vlaaien met en zonder zelfrijzend deeg en wat er bij komt kijken om een goede vlaai te bakken.

Na de instructies gaat iedereen, dus ook de (klein)kinderen, aan de slag om zelf TWEE VLAAIEN te gaan bakken.

U gaat kneden, mengen en met de deegrol aan de gang voor de beste bodem. U kiest hierbij uw vlaaivullingen naar eigen keus om vervolgens uw vlaaien naar keus af te dekken met een open of dichte deksel.

 

De vlaaien afbakken kost tijd en wachten duurt lang. Deze wachttijd hebben wij voor u ingevuld. Direct aan deze locatie bevindt zich een uniek stukje Zuid-Limburgs natuurgebied.

Natuurwandeling Eijsder Beemden.

Direct langs de Maas ligt het 63 ha grote rivieroeverreservaat Eijsder Beemden. Dit gebied bestaat uit graslanden, plassen, wilgenbossen en een heringericht groot grindgat. In dit gebied zijn zo’n 370 plantensoorten te vinden waar 27 zoogdieren leven en steeds meer vogels hun plek weten te vinden. Ook komt u hier kuddes Koninks en Galloways tegen.

Om de grote diversiteit aan plantensoorten en dieren te vinden en te herkennen hebben wij ons VIZL-ledenbestand geraadpleegd naar een natuurexpert. De heer Wil Lemmens is deze natuurgids en hij zal ons begeleiden door dit bijzondere natuurgebied. 

 

Na afloop komen wij terug waar wij onze vlaaien hebben achtergelaten maar deze keer zijn ze afgebakken. Iedereen kan haar of zijn vlaaien mee naar huis nemen. Het is raadzaam om hiervoor trommels of dozen mee te nemen om de vlaaien heel thuis te kunnen krijgen

656e activiteit

Pakketsorteercentrum PostNL - Holtum

Alternatief programma voor Thomas Regout International BV

Datum:   29 maart en 10 april

Locatie:  Noordweg 107, 6121 RE Born

 

Wegens grote belangstelling is dit programma 3x georganiseerd.

 

Programma

PostNL pakketten heeft verdeeld over Nederland 22 pakketsorteercentra, waar dagelijks ca. 1.000.000 pakketten worden verwerkt. Tijdens ons bezoek zullen we u informeren aangaande de inrichting van het proces en de mogelijkheden die PostNL haar klanten en afnemers biedt. Natuurlijk zullen we ook op de werkvloer het proces kunnen bekijken.

 

655e activiteit

ALV - Partnerprogramma

Datum:   25 januari 2019

 

Tijdens de ALV krijgen de partners een rondleiding door het Ursulineklooster en het museum. 

Zoals gebruikelijk zullen de partners ons na de ALV vergezellen om samen met ons het glas te heffen op een nieuw en mooi jaar voor de VIZL.

Museum het Ursulinenconvent is gevestigd in een uit de negentiende eeuw daterend Ursulinenklooster met een kapel met prachtige gebrandschilderde ramen.

In het Familiemuseum laten wij u op velerlei manieren kennis maken met de geschiedenis van de mens in zijn familieverband: vanaf de eerste mens tot het heden met speciale aandacht voor DNA, de in Eijsden geboren wetenschapper Eugène Dubois, Heraldiek, Karel de Grote, Iconografie en Genealogie.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

661e activiteit

Ledenbijeenkomst

 “Jaardiner 2019”


Datum:    Vrijdag 28 juni 2019 - 19.00 uur

Lokatie:   Kasteel Elsloo Maasberg 1,

                   6181 GV, ELSLOO

Notitie:    Wij nodigen U en  eventuele partner, uit om deel te nemen aan ons jaardiner.


Kasteel Elsloo Volgens de overlevering maakte het oorspronkelijke kasteel in de vroege middeleeuwen deel uit van een complex van militaire gebouwen. Het werd meerdere malen geplunderd door de Noormannen, waarna de locatie bekend werd als ‘Hasloa’ of ‘Escolum’.
Deze aanduidingen zouden de uiteindelijke naam van het dorp ‘Elsloo’ kunnen verklaren.
In 1111 wordt de latere burcht als woonplaats van de Heren van Elsloo genoemd.


Omstreeks het begin van de 17 eeuw wordt dit kasteel 

ondermijnd door de snelstromende Maas en raakt in verval. Later in de 17e eeuw wordt meer oostelijk, halverwege de Maasberg,  het huidige kasteel uitgebouwd vanuit een brouwerij met inpandige watermolen en een hoeve met schuren en stallen.Het huidige kasteel bestaat uit een rechthoekig gebouw waar de watermolen in is opgenomen en waar later een ronde inpandige toren is bijgebouwd.In de loop der eeuwen had het kasteel verschillende adellijke families als eigenaren. De laatste private eigenaar, de familie Jurgens, heeft het kasteel in 1959 nagelaten aan de gemeente Elsloo.


662e activiteit

Bezoek aan de ondergrondse vestingwerken van Maastricht


Datum:   Zaterdag 12 oktober

2019

Locatie:  Kantine

                 Stadsschutterij

                 van Maastricht

                 Statensingel 14

                6217 KD MAASTRICHT


De vestingwerken van Maastricht

Zijn ontstaan in de loop van de vergane eeuwen en omvatten diverse boven- en ondergrondse bouwwerken. Op 12 oktober gaan we met gidsen van de Stichting Maastricht Vestingstad ( SMV ) een bezoek brengen aan de kazematten.

De kazematten zijn nu een ondergronds gemetseld gangenstelsel dat is aangelegd om de stad tegen ondermijning te beveiligen. In de 16e eeuw werden gangen gegraven om onder de vijandelijke vestingwerken buskruit tot ontploffing te brengen om op die wijze een bres te slaan in de verdedigingswerken. De verdedigers en de aanvallers bedienden zich van deze ‘mijnen’ om de vijand schade toe te brengen. Later in de 17e en 18e eeuw werden deze ‘mijnen’ gemetseld om een meer permanente verdedigingslinie te creëren.

De gidsen van SMV zullen eerst uitleg geven over de vestingwerken die we gaan bezoeken.

 

De Stichting Maastricht Vestingwerken 1976

Is opgericht met als doel de vestingwerken van Maastricht te onderzoeken en zoveel mogelijk in het werk te stellen om deze voor Nederland werkelijk unieke vestingwerken te behouden en te restaureren.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

659e activiteit

Finale Euregional Technology Award 2018-2019

Datum:   Vrijdag 5 april

Locatie:   Continium,

                  Museumplein 2

                  Kerkrade - Nederland

Jaarlijks organiseert de Stichting Stimu-Leren de “Euregional Technology Award”. De VIZL, DIK ondersteunen dit evenement en meerdere leden van de VIZL zijn actief betrokken met de jaarlijkse organisatie. Dit jaar nemen al ongeveer 1.000 leerlingen uit de Euregio leerlingen deel aan de Euregional Technology Award. De verwachtingen zijn dat dit aantal de komende jaren explosief zal stijgen. 

Dit evenement is opgezet door ingenieurs om scholieren te motiveren om voor een technische opleiding, dan wel een technisch beroep te kiezen. Hiervoor is een Euregionale competitie opgezet voor 2-3 VWO leerlingen. Dit zijn leerlingen die nog een profielkeuze moeten maken en dit zijn onze toekomstige ingenieurs. Voor dit project zijn geen didactische onderzoeken verricht, geen grote organisaties opgetuigd en zijn er geen moeizame overlegstructuren nodig geweest. Ook onze gastlessen die wij hiervoor organiseren laten zien dat een ander kijk op lesgeven grote successen in korte tijdsbestekken mogelijk zijn. Met andere woorden “De Euregional Technology Award geeft een andere kijk op het technisch onderwijs.”

 

Vanwege het succes van de Euregional Technology Award willen wij onze sponsors, politici en onderwijsinstellingen laten zien wat de mogelijkheden zijn van een Euregionale samenwerking en het promoten van technisch onderwijs.

Omdat DIK en de VIZL dit project ondersteunen, krijgen alle leden van de aangesloten verenigingen van DIK een uitnodiging om te zien hoe ingenieurs kijken naar nieuwe vormen van technisch onderwijs en potentiële ingenieurs


Gastenprogramma

Tijdens de finale van de Euregional Technology Award op 5 april 2019 in het Continium te Kerkrade vindt er ook een programma plaats voor genodigden en/of geïnteresseerden.

Deelnemers komen zowel uit het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstellingen en natuurlijk mensen die de techniek willen promoten bij de jeugd. Tevens is het een unieke gelegenheid om te netwerken. Nadere informatie over de Euregional Technology Award is te vinden op de bijgevoegde flyer en op onze website: https://eutechaward.nl/ .

Het gastenprogramma wordt tweemaal georganiseerd zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om aanwezig te zijn. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

657e activiteit

Avondlezing “Kijken in de grond zonder te graven”

Datum:   woensdag 27-02-2019

Locatie:  Restaurant Bergrust te Ulestraten

Archeologisch onderzoek gaat langzaam met een borsteltje en een troffeltje, korreltje voor korreltje de grond in. 

Dit totaal verouderde beeld van de archeologie gaan we recht zetten door te laten zien hoe met moderne technische onderzoeksmethodes, archeologie snel en efficiënt uitgevoerd wordt. 

 

Deze lezing wordt verzorgd door drs. Ing. Joep Orbons.

Joep Orbons is eigenaar en senior archeoloog van archeologisch onderzoeksbureau ArcheoPro maar ook docent archeologische geofysica aan Saxion Hogeschool in Deventer. 

 

Inhoud lezing.

VIZL lid Joep Orbons, ingenieur Technische Natuurkunde en Doctorandus Archeologie, laat zien hoe met geofysische technieken vanaf het aardoppervlak gemeten kan worden. 

Vanuit de lucht wordt met laserstralen onderzoek verricht en met behulp van statistische analyses op grote datasets (Big Data) worden mooie archeologische resultaten verkregen. Met praktijkvoorbeelden uit Nederland en het buitenland (Frankrijk, Irak, Cambodja en Roemenië) zullen diverse projecten aan de orde komen waarbij de toegepaste techniek en de gerealiseerde resultaten besproken zullen worden.

 

De geofysisch onderzoekstechnieken die aan de orde komen zijn: Remote Sensing, LIDAR, weerstandsmetingen, Electromagnetische metingen, magnetometingen en grondradar.

De heer Orbons bespreekt hoe de dataverwerking van de gegevens en de combinatie van deze gegevens met andere bronnen worden gebruikt om goed beeld van de ondergrond te krijgen en hoe dit wordt gevisualiseerd. 

De bijzonder complexe Nederlandse sedimentaire bodemkundige omstandigheden, maken de onderzoeken zeer complex. Helaas worden onderzoekstechnieken veel te vaak als op zich zelf staande pananea’s gezien. De werkelijke kracht zit juist in de combinatie van verschillende onderzoeksmethodes. 

 

Uiteraard worden de aanwezigen uitgenodigd vooral met vragen en discussies te komen.