670 Excursie naar de ‘Waterfabriek’ in Beegden

Excursie naar de ‘Waterfabriek’ in Beegden

Datum: vrijdag 8 juli 2022

Locatie: Waterleiding Maatschappij Limburg

Alles over water

Het meeste drinkwater in Limburg (75%) wordt gemaakt van grondwater. Voor het overige kwart wordt water uit de Maas, ook wel oppervlaktewater genoemd, gebruikt. Het grondwater wordt vanuit 300 waterputten uit de grond gepompt. Deze putten bevinden zich in beschermde waterwingebieden.

Het water uit de grond en de Maas is nog niet drinkbaar. Het moet eerst in verschillende stappen goed gezuiverd worden. Het zuiveren van grondwater gebeurt in één van de 21 pompstations. Voor het zuiveren van het oppervlaktewater zijn extra zuiveringsstappen nodig om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Dit gebeurt in het oppervlaktewaterproductiebedrijf in Heel.

Is het water gezuiverd, dan wordt het vanuit opslagkelders de leidingen in gepompt en zo naar alle huishoudens en bedrijven getransporteerd. Tegenwoordig regelen pompen de waterdruk. Vroeger speelden watertorens hierbij een belangrijke rol.

 

In Limburg ligt 8700 kilometer aan hoofdleidingen. De waterleidingen onder de grond lijken op een wegennetwerk, met snelwegen (transportleidingen), hoofdwegen (de waterleidingen in de straat) en zijweggetjes (huisaansluitingen). WML werkt continu aan haar leidingnet om er voor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen.

Het meeste drinkwater in Limburg (75%) wordt gemaakt van grondwater. Voor het overige kwart wordt water uit de Maas, ook wel oppervlaktewater genoemd, gebruikt. Het grondwater wordt vanuit 300 waterputten uit de grond gepompt. Deze putten bevinden zich in beschermde waterwingebieden.

 

Het water uit de grond en de Maas is nog niet drinkbaar. Het moet eerst in verschillende stappen goed gezuiverd worden. Het zuiveren van grondwater gebeurt in één van de 21 pompstations. Voor het zuiveren van het oppervlaktewater zijn extra zuiveringsstappen nodig om de kwaliteit van het drinkwater te garanderen. Dit gebeurt in het oppervlaktewaterproductiebedrijf in Heel.

Is het water gezuiverd, dan wordt het vanuit opslagkelders de leidingen in gepompt en zo naar alle huishoudens en bedrijven getransporteerd. Tegenwoordig regelen pompen de waterdruk. Vroeger speelden watertorens hierbij een belangrijke rol.

In Limburg ligt 8700 kilometer aan hoofdleidingen. De waterleidingen onder de grond lijken op een wegennetwerk, met snelwegen (transportleidingen), hoofdwegen (de waterleidingen in de straat) en zijweggetjes (huisaansluitingen). WML werkt continu aan haar leidingnet om er voor te zorgen dat er water uit de kraan blijft komen

Drinkwater van grondwater

In Limburg wordt drinkwater al heel lang van grondwater gemaakt. En dat is niet zonder reden. Grondwater is niet alleen betrouwbaar en schoon, er zitten bovendien weinig stoffen in die er via zuivering uitgehaald moet worden. Het gaat per slot van rekening om de kwaliteit van ons drinkwater.

 

De bodem bestaat uit allerlei lagen grind, zand, klei en veen. Zand en grind zijn veel grover van structuur dan klei en veen. Het grondwater stroomt er gemakkelijker door. Vandaar dat het filter van de winput altijd in een zand- of grindlaag geplaats wordt. Zulke lagen worden ‘watervoerende pakketten’ genoemd. Het grondwater blijft hier zitten, omdat het aan de boven- en onderkant door klei- en veenlagen wordt afgesloten.

Bronvermelding:

Bovenstaande informatie is ontleend aan de voordracht van dhr. Hendriks (WML)

www.wml.nl