671 Bezoek aan Chemelot

Lezingen en bustour over de locatie

Datum: Donderdag 15 september 2022

Locatie: Brightlands Chemelot Campus

De Chemelot site is – met ruim 800 ha en meer dan 150 verschillende bedrijven – een van de grootste aaneengesloten chemische complexen van west Europa. De directie van Chemelot heeft zich ten doel gesteld om duurzaamheid en circulariteit te bewerkstelligen op de gehele site. De waterhuishouding is een van de onderdelen van de plannen. Sitech, de facilitaire dienstverlener op de Chemelot site, is een van de kartrekkers om de gestelde doelen te realiseren. Deze middag gaan zien en horen wij hoe Chemelot dit proces gaat vormgeven.

Chemelot wil de meest duurzame en veilige site van Europa worden. Daarvoor is niet alleen een energie- en grondstoffentransitie nodig, maar ook een andere kijk op de waterhuishouding. Samenwerking tussen de verschillende bedrijven op de site is daarbij essentieel. En actie. ‘Werken aan de lange termijn begint niet overmorgen, maar vandaag’, stelt programmamanager Lianne van Oord.

‘We willen het watersysteem op Chemelot toekomstbestendig maken. Maar er is zo veel dat we kunnen oppakken, dat we alle mogelijkheden goed op een rij willen zetten, zodat we zelf een goed overzicht hebben en het ook kunnen uitleggen aan onze omgeving’, zegt Lianne van Oord. Zij is programmamanager Process & Site Innovation bij Brightsite. Een van de thema’s in haar pakket is water. Ongeveer een jaar geleden kondigde Chemelot aan het watersysteem op de site klaar te willen maken voor de toekomst. Zo moet het watergebruik verminderen, moeten componenten beter uit het afvalwater worden gehaald en wil de site waar mogelijk water hergebruiken. Een consortium van Brightsite, Sitech Services, Water-schapsbedrijf Limburg en Waterleiding Maatschappij Limburg startte het programma Circulair water voor Chemelot.

‘Voor de 60 fabrieken halen we water uit het Julianakanaal (5000 m3/u), dat vooral gebruikt wordt als koelwater en demiwater om stoom van te maken. Een deel verdampt via de koeltorens, de rest gaat via onze waterzuivering terug richting Maas. Om de afhankelijkheid van Chemelot van het water uit de Maas te verminderen hebben we samen met Waterleiding Maatschappij Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg het programma ‘Circulair water’ gelanceerd. Hiermee willen we de lozing en de intrek van water op termijn zo veel mogelijk verminderen, bijvoorbeeld door hergebruik van afvalwater en het gebruik van andere manieren van koeling.’

Dat past goed bij Chemelots ambitie om de meest duurzame, veilige en concurrerende chemiesite van Europa te worden. Voorkom emissie op de Maas en voorkom inname van water uit het Julianakanaal

De integrale afvalwaterzuiveringsinstallatie, de IAZI kent 630 verschillende stoffen die door de fabrieken geloosd worden op het Chemelot-complex. Er wordt o.a. gewerkt met een bio-monitor (mossels die reageren op de toxiciteit van het water. Naast gezuiverd water ontstaat er slib dat tegenwoordig verbrand wordt maar in de toekomst de basis zal vormen voor de productie van waterstof. Op het complex ligt 300 km riool dat zorgt voor een waterafvoer van 3200 m3/u.

Vanuit verschillende disciplines en bedrijven wordt er gekeken naar het verminderen van het gebruik van conditioneringsmiddelen voor de koeltorens op Chemelot. ‘Kijk, als we minder warmte weg hoeven te koelen, is er minder koelwater nodig. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, een combinatie met energiebesparing en efficiënter omgaan met warmte.

Chemelot heeft voorlopig nog koeltorens nodig en daar worden plannen voor ontwikkelt. We maken op dit moment een selectie uit verschillende technologieën om het gebruik van conditioneringsmiddelen te verminderen.

Waarmee willen we een pilot gaan draaien om te kijken hoe ver we het chemicaliëngebruik kunnen terugbrengen? Maar ook: is het niet van de regen in de drup? Als we bijvoorbeeld heel veel energie nodig hebben om met membranen kalk uit het water te halen, dan hebben we een nieuw probleem gecreëerd. We wegen dat dus in de breedte af.

Mogelijkheden om op een andere manier naar water op de site te kijken, zijn er genoeg, maar waar richt je nu je pijlen op? In de top vijf staan in ieder geval het uitfaseren van koelwaterconditioneringsmiddelen en het reduceren van vanadium. Daarnaast willen we ook zeker een beter beeld krijgen van microplastics.’

Chemelot is al een poosje bezig om te voorkomen dat microplastics in het water terecht komen.

Bronvermelding:

Bovenstaande informatie is ontleend aan de voordrachten van Frank Schaap (Director Business Development & Marketing Chemelot), Hans Geijselaars (Water Management Sitech) en Lianne van Oord (Process Innovation Brightsite)

www.chemelot.nl

Foto’s: Chemelot