675 Algemene ledenvergadering in Wittem

Algemene ledenvergadering – VIZL
Datum: Vrijdag 3 februari 2023
Locatie: Klooster Wittem

Ook dit jaar werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) gecombineerd met een activiteit. Dit betrof een bezoek aan het Klooster Wittem waar we ook de vergadering hielden.

Het Erelidmaatschap van de VIZL is toegekend aan Jeu Lambrichts vanwege het feit dat Jeu zich in het verleden vaak ingezet heeft om activiteiten op te zetten en het bestuur vaak heeft ondersteund. Behorende bij deze waardering zijn een oorkonde en een kunstwerk, gemaakt door Bart Kaas.

Het klooster in Wittem werd tussen 1729 en 1733 gebouwd in opdracht van graaf Ferdinand van Plettenberg, die de heerlijkheid Wittem in 1722 had verworven. Beiden waren afkomstig uit de omgeving van Münster en dat was te zien aan het barokke uiterlijk van de kloosterkerk (waarvan onder andere de ui-vormige torenspits nog getuigt). De paters kapucijnen propageerden in Wittem de verering van de heilige Antonius van Padua.

Na deze periode kwam het klooster tientallen jaren leeg te staan, tot in 1835 de redemptoristen de beschikking kregen over de gebouwen. Het klooster werd ingericht als grootseminarie, een instelling waar aanstaande priesters werden opgeleid. Vanwege de sterke toename van het aantal studenten werd in 1891 een nieuw en groter klooster gebouwd, waarvoor grote delen van het oude gebouw gesloopt werden.

Van het oorspronkelijke klooster zijn slechts delen van de barokke kloosterkerk en een gebouwtje naast de Gerarduskapel bewaard gebleven. Het huidige klooster is een ontwerp van architect Johannes Kayser. De plechtige inwijding van het nieuwe klooster vond plaats in 1894. In 1904-1905 bouwden de broeders van het klooster het ontspanningsgebouw Emmaus.

Nadat het grootseminarie in 1938 een recordaantal studenten bereikte, werd besloten tot de bouw van een extra vleugel naar ontwerp van Jos Wielders. In de jaren daarna nam het aantal studenten sterk af. Een aantal studiehuizen van religieuze orden en congregaties, waaronder die van Wittem, begon een samenwerkingsverband, waarvoor in Heerlen de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat werd opgericht. Dit betekende in 1968 de sluiting van het grootseminarie.

Op 1 augustus 2005 vormden de Nederlandse provincie van de redemptoristen tezamen met de Keulse, Vlaamse en Zwitserse provincie de nieuwe provincie Sint-Clemens, genoemd naar de heilige Clemens Maria Hofbauer. Het klooster te Wittem vormt de zetel van deze nieuwe provincie.

Bron: Klooster Wittem, Wikipedia’. Foto’s: Wim Maas, Jos Meens