679 Bedrijfsbezoek Rd4

Datum: Donderdag 28 september 2023
Locatie: Nijverheidsweg 4a
6422 PD Heerlen

Voor 10 gemeenten in Zuid Limburg verzorgt Rd4 de inzameling en verwerking van afval en grondstoffen voor 148.000 huishoudens. RD4 beheert 8 milieuparken en organiseert verschillende sorteer- en kringloopactiviteiten. Verder adviseert Rd4 de gemeenten bij hun afval- en grondstoffenbeleid en regelt de straatreiniging, onkruidbeheersing en gladheidbestrijding.

Een groep van ruim dertig VIZL-leden en introducees waren te gast bij Rd4 in Heerlen. Directeur Roger Wetzels gaf op een bevlogen en enthousiasmerende wijze een inkijk in het bedrijf Rd4 waarbij centraal stond de transitie naar een circulaire maatschappij en welke rol Rd4 daarin momenteel reeds vervult en in de toekomst zou willen vervullen.

Het traditionele beeld dat vele bewoners in de regio hebben is dat Rd4 afval inzamelt en op een of andere manier verwerkt. Daarbij denkt men dan aan storten of verbranden.

Vanuit circulair perspectief bekeken is Rd4 een grondstoffenpark dat  afval transformeert tot waardevolle grondstoffen en daar niet alleen in Nederland maar zelfs wereldwijd een afzetmarkt voor vindt.

Op het grondstoffenpark in Heerlen bevindt zich het textielsorteercentrum. Hier wordt jaarlijks 2,5 miljoen kg kleding en schoeisel gesorteerd en beoordeeld op kwaliteit en geschiktheid voor bepaalde doeleinden.

Directeur Wetzels benadrukte dat er nog vele stappen gezet moeten worden om tot een circulaire economie te komen. Bij de productie van artikelen wordt er te weinig rekening gehouden met een grondstoffenherwinning na gebruik.

Op het gebied van duurzaam gebruik van bijvoorbeeld kleding valt ook veel te winnen. Uit onderzoek is gebleken dat een kledingstuk gemiddeld zeven keer gedragen wordt. In termen van energie-investering en watergebruik kan je dit absoluut niet als duurzaam bestempelen.

Tenslotte is in onze consumptiemaatschappij een andere kijk van de consument noodzakelijk en vergt dit een andere attitude met betrekking tot het gebruik van goederen en verwerking van (rest)afval. Helaas wordt er nogal eens onverantwoordelijk omgegaan bij het scheiden van afval. Tekenend voor dit onbegrip is dat er bijvoorbeeld in textielcontainers verfresten gedumpt worden. 

VIZL-leden die belangstelling hebben voor de Rd4-powerpointpresentatie van dhr. Wetzels kunnen contact opnemen met webmaster@vizl.eu . Zij ontvangen dan een link naar het wetransferbestand.