Home

De VIZL (Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg) is al ruim 100 jaar geleden opgericht als een informatieplatform voor ingenieurs in Zuid-Limburg.

De VIZL is al ruim 100 jaar geleden opgericht als een informatieplatform voor ingenieurs in Zuid-Limburg werkzaam in de industrie, de mijnbouw en Rijkswaterstaat. Niet verwonderlijk was dat de regio begrensd was tot Zuid-Limburg. De bakermat van de Nederlandse industrialisatie kwam uit Maastricht; de Nederlandse energie kwam uit Zuid-Limburg en het zwaarste en intensiefste transporten waren ook hier te vinden. Hier lag het technisch centrum van geheel Nederland.

Het doel van deze vereniging was het bundelen en uitwisselen van technische kennis en vaardigheden. Tevens was deze vereniging een sociaal platform voor de leden waar privé en werk kon worden gecombineerd.

VIZL is nu een vereniging voor personen die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest in een technische omgeving met een HBO of een academische opleiding.

De VIZL organiseert voor haar leden activiteiten die een inkijk geven in de hedendaagse technische ontwikkelingen bij een breed scala van toepassingen.

Daarnaast biedt de VIZL een platform waar de leden kennis en vaardigheden kunnen delen. Enerzijds wordt dit vorm gegeven door excursies, aan de andere kant zijn er lezingen waarbij technische en sociaal / maatschappelijke thema’s worden behandeld. Vanzelfsprekend is er binnen de VIZL voldoende ruimte om met elkaar in contact te komen, met of zonder partners, om zodoende ook een sociale factor in elkaars leven te zijn. Uiteraard gaat dit gepaard met de Zuidelijke tradities om dit zo aangenaam mogelijk te maken.