over VIZL

De VIZL is een vereniging van mensen die techniek een warm hart toedragen. De leden zijn hoog (technisch) opgeleid en hebben affiniteit met techniek in de breedste zin van het woord. De vereniging organiseert voor haar leden lezingen en excursies waarbij technische en sociaal/maatschappelijke thema’s worden behandeld. De leden worden actief uitgenodigd om hun expertise op hun vakgebied te delen met andere leden.