Bestuur

Herbert Michon Voorzitter VIZL

Als civieltechnisch ingenieur heb ik gewerkt voor adviesbureaus en nu werk ik bij de overheid. Al gauw was ik lid van een ingenieursvereniging.

Mensen samenbrengen en het leven verrijken is daarbij mijn drijfveer.

voorzitter@vizl.eu

William Buil Secretaris VIZL

Met de Opleidingen Bouwkunde, Bedrijfskunde en Changemanagement ben ik werkzaam geweest binnen de Gezondheidszorg en aan de Universiteit Maastricht. Via meerdere stichtingen actief betrokken bij o.a. technische onderwijs projecten en industrieel erfgoed.

secretaris@vizl.eu

Jos Meens Penningmeester VIZL

Technologische kennis en technische vaardigheden geven de mens de mogelijkheid om processen beter, efficiënter en duurzamer te maken. De technische vooruitgang kan niet gestuurd of gestopt worden. Techniek bepaalt daardoor in grote mate hoe de maatschappij evolueert. Bètatechnisch onderwijs is als zodanig een van de fundamenten van de toekomst.

penningmeester@vizl.eu

  

Jo Bergers Bestuurslid VIZL

Als lid van VIZL vind ik het geweldig om
namens en voor de vereniging naar buiten te treden om excursies en bijeenkomsten te organiseren. Mensen boeien en binden is daarbij mijn streven.

commissaris-jb@vizl.eu

Huub Dinjens Bestuurslid VIZL

commissaris-hd@vizl.eu

Bert Hanssen Bestuurslid VIZL

2e Penningmeester

Met mijn opleidingen Fysische Techniek en Elektrotechniek ben ik werkzaam geweest in verschillende takken van de techniek. Als bestuurslid bij het VIZL wil ik me in de breedste zin inzetten voor de belangenbehartiging van de leden.

commissaris-bh@vizl.eu