Het delen van kennis

Van meet af aan heeft de Vereniging er dan ook naar gestreefd om technische, culturele en sociale elementen in een zinvol verband te combineren. Hiertoe werden onder andere tal van voordrachten en excursies georganiseerd met onderwerpen zoals de moderne steenkoolwinning en de Maaskanalisatie. De algemene kennis van de leden werd ook vergroot doordat in de Vereniging voordrachten werden gehouden over moderne stedenbouw, ontwikkelingen in de luchtvaart, organisatiebedrijfskunde en eisen in het onderwijs ‘aan den modernen tijd’. En dat laatste was geen overbodige luxe want met.name. in die tijd ontstond er – evenals vandaag – ook behoefte aan lager en middelbaar geschoold technisch kader.

De verwevenheid tussen leden van de Vereniging en het regionale onderwijs leidde er onder andere toe dat zij technische scholen in de regio oprichtten en daaraan les gaven of in de besturen en directies daarvan zaten. De M.T.S. in Heerlen is hiervan een sprekend voorbeeld.

Die instelling is geleidelijk uitgegroeid tot de veelzijdige Zuyd Hogeschool waar beroepsgericht onderwijs wordt gegeven op hoog niveau in interactie met universitaire instellingen in de Euregio en daar buiten.