EUTech

Wat is EUTech education?

Het doel is om wetenschap en techniek in het onderwijs aantrekkelijker te maken voor jongeren. Hierdoor zullen jongeren meer gaan kiezen voor een technische opleiding en later voor een technisch beroep. In de Euregio bestaat hieraan een grote behoefte.
EUTech education ontwikkelt hiervoor nieuwe lesmethodes, tools voor docenten en actuele workshops voor zowel het basis- als het voortgezet onderwijs. Alle ontwikkelde producten worden wetenschappelijk onderzocht, gepubliceerd en aan het onderwijs ter beschikking gesteld.

Hoe wordt dit gerealiseerd?
De partners onderzoeken de marktontwikkelingen en/of behoeften van bedrijven en organisaties en stemmen dit af op de mogelijkheden binnen het onderwijs. Veel partners hebben docentenopleidingen.
De ontwikkelde lesmethodes en tools vormen het onderdeel van de opleidingen tot vakdocent.
In een Euregionale competitie, de “EUTech Award”, (Nederlands Limburg en de regio’s Aken, Eupen, Hasselt en Luik) worden de lesmethodes, tools en workshops wetenschappelijk onderzocht op doelmatigheid en effectiviteit.

Klik hiernaast op de knop voor uitgebreide informatie over de EUTech Award.

Wie zijn de partners?
De Stichting Stimu-Leren is leadpartner en Fontys
lerarenopleiding Sittard (NL), PXL (B), Technifutur (B) en UCLL (B) zijn de partners in dit unieke onderwijsproject.

Deelname is kosteloos. De opzet is laagdrempelig en de benodigde inzet van docenten is beperkt. Meer info vindt u op de website

www.eutechaward.eu