Excursies en jaarvergaderingen 1945 – 1965

1945 / 1946

 • In dit jaar vonden geen excursies plaats.

1946 / 1947

 • Excursie naar Philips te Eindhoven.

1947 / 1950

 • In deze jaren vonden geen excursies plaats.

1950 / 1951

 • Stuwdam in de Vesdre bij Eupen (België).

1951 / 1953

 • Geen excursies vermeld.

1953 / 1954

 • Naar de tunnelbouw onder het Noordzeekanaal te Velzen John Cockerill te Seraing en bierbrouwerij Piedboeuf te Luik.

1954 / 1955

 • Naar G.H.H. te Oberhausen, met jaarvergadering.
 • Officieel diner aangeboden door het gemeentebestuur van Valkenburg ter gelegenheid van de 250ste vergadering.

1955 / 1956

 • Van Doorens Automobielfabrieken te Eindhoven.
 • MannesmannWerke te Düsseldorf, met jaarvergadering.

1956 / 1957

 • Bruinkoolbedrijf ‘Zukunft’ te Eschweiler, met jaarvergadering; daarna bezoek aan de Dreilägerbach Talsperre te Rötgen; diner te Geleen.

1957 / 1958

 • Schiess A.G. te Düsseldorf, jaarvergadering te Aken, jaarlijks diner te Valkenburg.

1958 / 1959

 • Société Métallurgique d’Esperance Longdoz, Centre National de Recherches Métallurgiques te Luik.
 • Atoomcentrum te Mol, met jaarvergadering.
 • Jaardiner te Valkenburg.

1959 / 1960

 • Stop van Ternaayen en de in aanbouw zijnde sluizen te Born, met jaarvergadering.
 • Jaardiner te Valkenburg.

1960 / 1961

 • Foire Internationale de Liège.

1961 / 1962

 • Machinale Administratie van de Staatsmijnen.
 • Philips Gloeilampenfabr. te Weert en Eindhoven, met jaarvergadering
 • Jaardiner te Valkenburg.

1962 / 1963

 • ENCI. Feiten en Guilleaume Carlswerk te Keulen, jaarvergadering te Keulen
 • Jaardiner te Valkenburg.

1963 / 1964

 • NV Porselein- en Tegelfabriek MOSA te Maastricht.
 • General Motors Continental te Antwerpen met boottocht door de havens van die stad; jaarvergadering te Antwerpen
 • Jaardiner te Valkenburg.

1964 / 1965

 • Technische Hochschule te Aken. Ontwikkeling en organisatie advisering van archeologen in klein Azië over het gebruik van bouw- en transportmachines.
 • Havens van Rotterdam en Verenigde Scheepswerven Verolme, Botlek; met jaarvergadering te Rotterdam
 • Jaardiner te Valkenburg.