Koperen Jubileum

Hoewel de annalen in het algemeen weinig houvast bieden voor de geschiedschrijving over dit tijdvak, is er wel iets bekend over de eerste jubileumviering in de historie van de vereniging.

Op zondag 16 september 1928 werd het koperen jubileum op passende wijze gevierd. Dit gebeurde in de Grote Sociëteit te Maastricht. In de geschriften wordt hierover vermeld dat de bestuursleden ter herinnering aan dit jubileum een insigne werd aangeboden. Oud-bestuurders ontvingen een herinneringsspeld met daarop een afbeelding van de Maasbrug.

Het jubileum werd gevierd met een receptie die werd bezocht door talrijke gemeentelijke, rechterlijke, civiele en militaire autoriteiten. Na afloop ontmoetten de leden elkaar aan een officiële maaltijd. Gedurende deze dis brachten twee muziekkorpsen een serenade. De directie van de Sphinx zorgde voor een aardige attentie, door de leden bij gelegenheid van dit jubileum een fraai uitgevoerde tegel te schenken.