657 “Kijken in de grond zonder te graven”

Datum:   woensdag 27 feb. 2019

Locatie:  Restaurant Bergrust te Ulestraten

Archeologisch onderzoek gaat langzaam met een borsteltje en een troffeltje, korreltje voor korreltje de grond in. 

Dit totaal verouderde beeld van de archeologie gaan we recht zetten door te laten zien hoe met moderne technische onderzoeksmethodes, archeologie snel en efficiënt uitgevoerd wordt. 

Deze lezing wordt verzorgd door drs. Ing. Joep Orbons.

Joep Orbons is eigenaar en senior archeoloog van archeologisch onderzoeksbureau ArcheoPro maar ook docent archeologische geofysica aan Saxion Hogeschool in Deventer. 

Inhoud lezing.

VIZL lid Joep Orbons, ingenieur Technische Natuurkunde en Doctorandus Archeologie, laat zien hoe met geofysische technieken vanaf het aardoppervlak gemeten kan worden. 

Vanuit de lucht wordt met laserstralen onderzoek verricht en met behulp van statistische analyses op grote datasets (Big Data) worden mooie archeologische resultaten verkregen. Met praktijkvoorbeelden uit Nederland en het buitenland (Frankrijk, Irak, Cambodja en Roemenië) zullen diverse projecten aan de orde komen waarbij de toegepaste techniek en de gerealiseerde resultaten besproken zullen worden.

De geofysisch onderzoekstechnieken die aan de orde komen zijn: Remote Sensing, LIDAR, weerstandsmetingen, Electromagnetische metingen, magnetometingen en grondradar.

De heer Orbons bespreekt hoe de dataverwerking van de gegevens en de combinatie van deze gegevens met andere bronnen worden gebruikt om goed beeld van de ondergrond te krijgen en hoe dit wordt gevisualiseerd. 

De bijzonder complexe Nederlandse sedimentaire bodemkundige omstandigheden, maken de onderzoeken zeer complex. Helaas worden onderzoekstechnieken veel te vaak als op zich zelf staande pananea’s gezien. De werkelijke kracht zit juist in de combinatie van verschillende onderzoeksmethodes. 

 

Uiteraard worden de aanwezigen uitgenodigd vooral met vragen en discussies te komen.