659 Finale Euregional Technology Award 2018-2019

Datum:   Vrijdag 5 april

Locatie:   Continium, Museumplein 2, Kerkrade

Dit evenement is opgezet door ingenieurs om scholieren te motiveren om voor een technische opleiding, dan wel een technisch beroep te kiezen. Hiervoor is een Euregionale competitie opgezet voor 2-3 VWO leerlingen. Dit zijn leerlingen die nog een profielkeuze moeten maken en dit zijn onze toekomstige ingenieurs. Voor dit project zijn geen didactische onderzoeken verricht, geen grote organisaties opgetuigd en zijn er geen moeizame overlegstructuren nodig geweest. Ook onze gastlessen die wij hiervoor organiseren laten zien dat een ander kijk op lesgeven grote successen in korte tijdsbestekken mogelijk zijn. Met andere woorden “De Euregional Technology Award geeft een andere kijk op het technisch onderwijs.”

Vanwege het succes van de Euregional Technology Award willen wij onze sponsors, politici en onderwijsinstellingen laten zien wat de mogelijkheden zijn van een Euregionale samenwerking en het promoten van technisch onderwijs.

Omdat DIK en de VIZL dit project ondersteunen, krijgen alle leden van de aangesloten verenigingen van DIK een uitnodiging om te zien hoe ingenieurs kijken naar nieuwe vormen van technisch onderwijs en potentiële ingenieurs

Gastenprogramma

Tijdens de finale van de Euregional Technology Award op 5 april 2019 in het Continium te Kerkrade vindt er ook een programma plaats voor genodigden en/of geïnteresseerden.

Deelnemers komen zowel uit het bedrijfsleven, het onderwijs, overheidsinstellingen en natuurlijk mensen die de techniek willen promoten bij de jeugd. Tevens is het een unieke gelegenheid om te netwerken. Nadere informatie over de Euregional Technology Award is te vinden op de bijgevoegde flyer en op onze website: https://eutechaward.nl/ .

Het gastenprogramma wordt tweemaal georganiseerd zodat iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om aanwezig te zijn. 

Jaarlijks organiseert de Stichting Stimu-Leren de “Euregional Technology Award”. De VIZL, DIK ondersteunen dit evenement en meerdere leden van de VIZL zijn actief betrokken met de jaarlijkse organisatie. Dit jaar nemen al ongeveer 1.000 leerlingen uit de Euregio leerlingen deel aan de Euregional Technology Award. De verwachtingen zijn dat dit aantal de komende jaren explosief zal stijgen.