668 Jaarvergadering – bezoek aan Rolduc

Datum: Vrijdag 1 april 2022
Locatie: Abdij Rolduc,
Heyendallaan 82 6464EP Kerkrade

19:00 uur – 20:00 uur Rondleiding Abdij Rolduc
20:00 uur – 20:30 uur Koffie, thee met vlaai

20:30 uur – 22:00 uur Algemene Leden Vergadering
22:00 uur – 23:00 uur Gezellig samenzijn & borrel

De geschiedenis van Abdij Rolduc door de eeuwen heen.

In 1104 verscheen in het Land van Rode de jonge priester, Ailbertus van Antoing met zijn twee broers. Zij wilden een ascetisch leven in volstrekte armoede leiden. Van Graaf Adelbert van Saffenberg uit Mayschoß aan de Ahr en eigenaar van de burcht van ’s-Hertogenrode (het huidige Herzogenrath), kregen zij grond waarop ze een eenvoudig onderkomen en een houten kapelletje bouwden. In daarop volgende 900 jaar groeide dit uit tot het grootste abdijcomplex van de Benelux en tot een van de UNESCO- top 100 monumenten van ons land.

Halverwege de 12e eeuw begon voor de abdij een bloeitijd. Rond 1250 beschikte de Abdij over meer dan 3000 hectare grond en het aantal kloosterlingen groeide gestaag. De bibliotheek ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste van haar tijd en diverse parochies in het huidige Nederland, Duitsland en België werden vanuit de Abdij van zielzorgers voorzien.

Vanuit Kloosterrade werden ook enkele nieuwe kloosters gesticht: Marienthal in het Ahrdal, Sinnich bij Teuven, Hooidonk bij Eindhoven en Scharn bij Maastricht. In Friesland was een vijftal kloosters onder het gezag van de Abt van Kloosterrade geplaatst, waarvan de Abdij van Ludingakerke de belangrijkste was.

In de 14e, 15e en 16e eeuw maakte de abdij een lange periode van verval op zowel geestelijk en materieel gebied door. De gebouwen hadden zwaar te lijden in de 80-jarige Oorlog. Pas rond 1677 lukten het de abten Van der Steghe en Bock weer een strengere kloosterregel in te voeren, ondanks verzet van de meeste kloosterlingen. Ook in materieel opzicht begon een nieuwe bloeitijd, voornamelijk door de inkomsten uit de exploitatie van de kolenmijnen. Kloosterrade had ruim 400 mijnwerkers in dienst. In 1796 werd de abdij door de Fransen opgeheven en verlieten de koorheren Rolduc.

Internaat en seminarie

De gebouwen stonden daarna 35 jaar leeg. In 1831 werd de priester- opleiding van het Bisdom Luik te Rolduc gevestigd. Na de Belgische afscheiding vertrok dit naar St. Truiden en werd Rolduc eigendom van de apostolisch-vicaris, later bisschop, van Roermond. Rolduc werd een internaat met Gymnasium, HBS, theologie en filosofie voor jongens uit de min of meer gegoede Nederlandse bourgeoisie gevestigd. Diverse bekende politici, wetenschappers en schrijvers uit die tijd genoten in Rolduc hun opleiding. Van 1946 tot 1967 was het weer uitsluitend een kleinseminarie voor het bisdom Roermond. Het internaat werd in 1970 gesloten. De middelbare school bleef tot medio 2011 in Rolduc gevestigd.

Bronvermelding: teksten en foto’s Bisschoppelijk Centrum Rolduc